Degerby gravgård

Degerbyvägen 10 , 10160 Degerby
040 534 7853

Degerby gravgård

Degerby gravgård finns vid Degerby kyrka.

Frågor angående gravplatser, gravvårdsavtal o dyl. handhas av församlingens ekonomikontor, tel. 09-2219 0313.

Parkeringsplats finns.

Lokaler och platser i närheten

Degerby gravgård