Degerby gravgård

Degerby gravgård

Degerbyvägen 10, 10160 Degerby

040 534 7853

Frågor angående gravplatser, gravvårdsavtal o dyl. handhas av församlingens ekonomikontor, tel. 09-2219 0313.

Degerby gravgård finns vid Degerby kyrka.

Parkeringsplats finns.

Läge på kartan