KYRKOFULLMÄKTIGES MÖTESPROTOKOLL

Nedan finns kyrkofullmäktiges mötesprotokoll.
Protokollen är i pdf-format och de kan läsas med ett läsprogram för pdf.

07.03.2024

 

07.12.2023

12.10.2023

11.05.2023

09.03.2023

12.01.2023

---

03.03.2022

05.05.2022

06.10.2022

08.12.2022

---

14.01.2021

11.03.2021

06.05.2021

07.10.2021

09.12.2021

---

12.03.2020

10.09.2020

12.11.2020

10.12.2020

 

Mötesklubba