Ämbetsbevis och släktutredningar

Församlingskansliet ansvarar för församlingsmedlemmarnas medlemsregister och ger ut ämbetsbevis och gör släktutredningar på beställning. 

Du kan beställa ämbetsbevis med en elektronisk blankett, per telefon (09) 2219 030 eller via e-post inga.kansli@evl.fi

Avgifterna för ämbetsbevis finns i bilagan.