KYRKORÅDETS MÖTESPROTOKOLL

 

Nedan finns kyrkorådets mötesprotokoll jämte anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning.
Protokollen är i pdf-format och de kan läsas med ett läsprogram för pdf.
 
28.01.2021
25.02.2021
25.03.2021
22.04.2021
27.05.2021
26.08.2021
23.09.2021
---
30.01.2020
27.02.2020
28.05.2020
24.09.2020
29.10.2020
26.11.2020
10.12.2020
 
 
Mötesklubba