KYRKORÅDETS MÖTESPROTOKOLL

 

Nedan finns kyrkorådets mötesprotokoll jämte anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning.
Protokollen är i pdf-format och de kan läsas med ett läsprogram för pdf.
 
24.08.2023 + besvärsanvisning
25.05.2023
11.05.2023
27.04.2023
30.03.2023
23.02.2023
26.01.2023
----
 
27.01.2022
24.02.2022
24.03.2022
28.04.2022
19.05.2022
25.08.2022
22.09.2022
27.10.2022
24.11.2022
30.11.2022
----
28.01.2021
25.02.2021
25.03.2021
22.04.2021
27.05.2021
26.08.2021
23.09.2021
28.10.2021
25.11.2021
09.12.2021
---
30.01.2020
27.02.2020
28.05.2020
24.09.2020
29.10.2020
26.11.2020
10.12.2020
 
 
Mötesklubba