KYRKORÅDETS MÖTESPROTOKOLL

​​​​​​​ 

Nedan finns kyrkorådets mötesprotokoll jämte anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning.
Protokollen är i pdf-format och de kan läsas med ett läsprogram för pdf.
 
30.01.2020
27.02.2020
28.05.2020
24.09.2020
---
24.01.2019
28.02.2019
28.03.2019
25.04.2019
23.05.2019
29.08.2019
26.09.2019
24.10.2019
28.11.2019
 
Mötesklubba