Kontakt

Ingå församling

Bollstavägen 2 A, 10210 Ingå
PB 5, 10211 Ingå

Tfn (09) 2219 030
Fax (09) 2961 212

inga.kansli@evl.fi

Församlingskansliet är öppet må-to kl. 9-12.Gravgårdsarbetare
(09) 221 9030
Bollstavägen 2 A
10210 Ingå

Församlingssekreterare
(09) 221 90312
Bollstavägen 2 A
10210 Ingå


Församlingspastor
Fax:: 902 961212
Bollstavägen 2 A
10210 Ingå

Församlingsmästare
Degerbyvägen 10
10160 Degerby
Ekonomichef
(09) 221 90313
Bollstavägen 2 A
10210 Ingå

Diakonissa
Storkyrkovägen 4 (PB 5, 10211 Ingå)
10210 Ingå
Fastighetsskötare
(09) 221 9030
Bollstavägen 2 A
10210 Ingå
Byråsekreterare
(09) 221 90311
Bollstavägen 2 A
10210 Ingå

Sommarteolog, även diakoni
Storkyrkovägen 4
10210 Ingå
Församlingsmästare/Fastighetsskötare
(09) 221 9030
Bollstavägen 2 A
10210 Ingå

Diakon-ungdomsarbetsledare (finskt arbete)
Bollstavägen 2 C
10210 Ingå

Tjänstledig t.o.m. 31.1.2020.


Husmor/barnledare
(09) 221 90327
Bollstavägen 2 A
10210 Ingå