Hantering av personuppgifter
 

Ingå församling följer de förpliktelser som EU:s dataskyddsförordning och den nationella lagstiftningen infört om förpliktelser som en personuppgiftsansvarig har. De registrerades rättigheter beaktas i all verksamhet.

Principer för registrering och behandling av personuppgifter inom Ingå församling

 

Personuppgifter kan registreras  på grund av:

1. Utförandet av lagstadgade uppgifter, såsom skötsel av medlemsregistret och begravningsväsendet t.ex. vigsel, dop eller begravningar.

Vi använder personuppgifterna för att säkerställa verksamheten. De personuppgifter som samlas in är: kontaktuppgifter, personsignum, församlingstillhörighet, familjeförhållanden.

 

2. Avtal genom vilket personen och församlingen överenskommer om en tjänst och  faktureringen  av den.

Tjänsten kan vara t.ex.  inlösen eller förlängning av gravrätt, gravskötsel, uthyrning av lokaler eller någon annan tjänst som faktureras enligt prislista eller offert.

Vi använder kontaktinformation och personnummer för att fullfölja avtalet.

 

3. Att en person anmäler sig för ett evenemang, ett läger, en resa, en klubb eller annan verksamhet som kräver anmälning.

Vi använder personuppgifter för deltagarförteckningen, för att trygga säkerheten och för eventuell fakturering. Den information som samlas in är: kontaktinformation (vid behov information om och till vårdnadshavare), allergier och annan information som kan påverka personens hälsa och säkerhet.

 

4. Behandling inom diakoniverksamheten t.ex. ansökan om ett diakoni- eller annat bidrag.

Vi använder personuppgifterna i beslutsfattandet. De personuppgifter som samlas in är: kontaktuppgifter, vid behov uppgifter om ekonomisk- eller  levnadssituation, tidsbokningar, personliga besök och annan information som behövs för att kunna stöda och hjälpa.

 

5. Volontärer och förtroendevalda.

I registret över volontärer och förtroendevalda registreras kontaktuppgifter samt konto- och personuppgifter som behövs för eventuell utbetalning av ersättning.

 

Enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) har du som registrerad rätt att få tillgång till dina personuppgifter, information om behandlingen, rätta och ändra felaktiga uppgifter, rätten att bli bortglömd (radering av personuppgifter), begränsa behandlingen och rätt göra en invändning mot behandling och inte bli föremål för automatiskt beslutsfattande och veta om uppgifterna används för att stödja profilering.

Vi använder inte personlig data för profilering, automatiskt beslutsfattande eller säljer personuppgifter för direkt marknadsföring.

Personuppgiftsansvarig:

Ingå församling
Adress: Bollstavägen 2 A, 10210 Ingå
Telefon: 09-2219030
E-post: inga.kansli@evl.fi
 

Dataskyddsombud
Kustens IT-centrals dataskyddsombud Rauno Saarnio
E-post: gdpr.kustensit@evl.fi
Telefon: 040 310 0467
Adress: Ebba Brahe Esplanaden 2, 68600 Jakobstad

 

På denna webbsida finns samlad information om behandlingen av personuppgifter inom Ingå församling, samt dataskyddsbeskrivningar för de webbplatser som använder plattformen Klockaren och för webbtjänsten evl.fi.