Vi tar del i Din sorg

En anhörigs död för oss till livets yttersta gränser. Sorgen uppfyller vardagen. Vi upplever ofta livet som trångt och begränsat. Trots detta kan vi lämna oss själva och den bortgångna i Herrens beskydd. Jesus Kristus har vunnit över döden och återuppstått, han har öppnat vägen för oss till ett evigt liv. Hoppet om ett återseende lever inom oss. Vår uppgift är att stöda dig i din sorg.

Praktiska råd:

  • ta kontakt med församlingskansliet för att boka kyrka, präst, kantor och utrymme för minnesstund. Ekonomikontoret betjänar Dig i frågor som gäller begravningsplats.
  • Före begravningen förs ett sorgesamtal med prästen.

Alla helgons dag

Under alla helgons dag minns vi våra avlidna. Vi pryder och tänder ljus på gravarna.

Tillsammans bildar ljusen och lyktorna ett hav som lyser upp novembermörkret. I församlingarna bjuder man in anhöriga till dem som dött under året till en minnesgudstjänst där man läser upp namnen på de döda och tänder ljus för dem.

Alla helgons dag firar vi på den lördag som infaller mellan 31.10 och 6.11. 

Två teman

Helgdagen har traditionellt sett två teman. Helgen är både alla helgons dag och de avlidnas minnesdag. Det som ursprungligen var två på varandra följande helgdagar har sammanslagits till alla helgons dag.

Både kristenhetens martyrer och alla övriga som avlidit i tron på Kristus är föremål för åminnelse. Ordet ”heliga” syftar inte endast på de avlidna. Alla som tillhör Kristus är heliga. I tron är de delaktiga i den osynliga gemenskapen med helgonen.

Bild av eb kista

Ta kontakt

Församlingskansli

Öppet måndag - torsdag kl. 9-12

Tfn (09) 2219 030

Telefax (09) 2961 212

E-post: inga.kansli@evl.fi

Adress: Bollstavägen 2 A (PB 5), 10211 Ingå