Gudstjänsten är en fest för Guds folk

Söndagen är den dagen då alla församlingar firar gudstjänst.  För de kristna är söndagen "den första dagen", "uppståndelsens dag" och "Herrens dag", som påminner om Jesu uppståndelse.

Alla är välkomna till gudstjänsten. En gudstjänst där man firar nattvard kallas för en högmässa. Största delen av Ingå församlingens gudstjänster är högmässor, men vi firar gudstjänster på många olika sätt. För exempel, vi ordnar gudstjänster för barn- och ungdomar. De brukar vara lite kortare och friare i form. Vi firar också en mässa i form av kärlekens måltid några gånger om året.

Till våra specialgudstjänster hör också  musikmässan som vi ordnar tillsammans med kammarmusikfestivalen Musik vid havet, skärgårdsmässan som hålls ute på Stora Fagerö, samt ”Vildgässens flykt” –  en mässa i keltisk stil och med Iona toner.  Vi ordnar också kvällskyrkor och andakter under vardagar. Följ med annonseringen!

I regel firas högmässa i Ingå församling enligt följande (se aktuella uppgifter på församlingens sida för evenemang: https://www.ingaforsamling.fi/evenemang):

Högmässa firas på svenska i Ingå kyrka klockan 10 på  första och fjärde söndagen i månaden. På andra söndagen i månaden firar vi högmässa i Degerby kyrka kl. 10.

En tvåspråkig mässa hålls i Ingå kyrka på den tredje söndagen i månaden kl. 10.

En finskspråkig mässa hålls i Ingå kyrka på den första söndagen i månaden kl. 12.

Ett barn som betraktar en trappa med många alla helgon ljus tända.

Alla helgons dag

På alla helgons dag kommer vi ihåg våra nära som lämnat jordelivet. Förutom att vi då minns våra nära och kära avlidna, påminner dagen oss också om hoppet att ses igen.

Sedan andra världskriget har det i Finland varit tradition att gå till gravgården och tända ljus på gravarna. Idag är alla helgons dag en av de största helgdagar i Finland. Det är bara första advent, julafton, juldagen och skärtorsdagen som samlar fler människor till kyrkorna.

Ljushav på gravgården 

Den enkla handlingen att tända ett ljus för att mota mörkret är en stark markering. Du sprider hopp i en mörk värld och visar konkret att ljuset är starkare än mörkret. Med ljuset ger du styrka och mod åt oss alla som sörjer och saknar.  

Om man inte har någon man vill tända ljus för, kan man ändå ta en promenad till närmsta gravgård. När man ser ljushavet och tänker på att vart och ett av ljusen berättar om någon som är död och som någon saknar, kan det kännas både vackert och sorgligt. Döden och sorgen är något vi bär tillsammans. Ingen är ensam om sorgen, inte heller om hoppet.

Dödsdansen i Ingå

Ta kontakt

Tom Sjöblom
Kyrkoherde040 485 1045
Fax: (09) 296 1212
Bollstavägen 2 A, 10210 Ingå

 

 

Helgdagar / Kyrkoår med rytm Julen / Jesus – Gud på jorden Påsken / Jesus – levande Gud Pingsten / Jesus – vår Gud med oss

YouTube-video