Gravtjänster

Ekonomichef Seija Korhonen ansvarar för Ingå församlings gravärenden samt avtal om gravskötsel.

På församlingskansliet kan du komma överens om tidpunkt och plats för begravningen samt minnesstunden, bokning av präst och kantor, gravplats samt en möjlig visning av gravplatsen.

Avgifter för begravningsväsendet

Invånare i Ingå

Gravavgifter

Kistgrav 1 pers. 25 år – 450 €
Urnegrav 25 år – 175 €

Begravningsavgifter

Gravgrävning och –täckning, kistgrav – 350 €
Gravgrävning och –täckning, urnegrav – 80 €
Borttagning av kanstenar i samband med begravning – 0 €
Tillbakasättning av kanstenar – 250 €
Aska i minneslunden – 80 €

Övrigt gravarbete 

t.ex. riktning av gravsten – 40 €/h
 

Invånare i annan kommun

Gravavgifter

Kistgrav 1 pers. 25 år – 850 €
Urnegrav 25 år – 425 €

Begravningsavgifter

Gravgrävning och –täckning, kistgrav – 500 €
Gravgrävning och –täckning, urnegrav – 150 €
Borttagning av kanstenar i samband med begravning – 0 €
Tillbakasättning av kanstenar – 400 €
Aska i minneslunden – 150 €

Övrigt gravarbete 

t.ex. riktning av gravsten – 60 €/h

 

Läs mera om avgifter för hyra av utrymmen