Gravtjänster

Ekonomichef Seija Korhonen ansvarar för Ingå församlings gravärenden samt avtal om gravskötsel.

Praktiska arrangemang och bokningar för begravningar görs via församlingskansliet, där du kan komma överens om tidpunkt och plats för begravningen samt minnesstunden, bokning av präst och kantor, gravplats samt en möjlig visning av gravplatsen.

Avgifter
- gravplats, arrangemang kring begravningar och gravskötselavtal
- hyror för utrymmen