Missionssyföreningen

on 15.3 kl. 14.00

Missionssyföreningen Prästgården

Genom handarbeten och basarer stöds missionsarbetet.

Siv Björklöf fungerar som gruppledare.

Välkommen med!