Högmässa

sö 30.4 kl. 10.00

Högmässa Ingå kyrka

Mässa i Ingå kyrka

Medverkande: Tom Hellsten, Marianne Gustafsson Burgmann och Annette Taipalus. Dialogpredikan med Tom och Annette om frågor kring kriser och att hitta hjälp.


Se också

sö 13.1 kl. 10.00

Degerby kyrka

Högmässa

1. s. e. trettondagen
sö 20.1 kl. 10.00

Ingå kyrka

Högmässa

2. s. e. trettondagen
sö 27.1 kl. 10.00

Ingå kyrka

Högmässa

3. s. e. trettondagen