Till nyhetslistan

Vill du jobba med ungdomar och skriftskola i en tvåspråkig miljö?

Vi söker dig, som brinner för skriftskola  och arbete bland ungdomar

Ingå församling är en aktiv tvåspråkig församling i Västra Nyland med c. 4 000 medlemmar och blicken inriktad mot framtiden. I Ingå får du jobba med konfirmandarbete och hjälpledarutbildning både på svenska och på finska.

Vi söker dig som:

 • är en ungdomsarbetsledare eller studerar/har studerat teologi.
 • har erfarenhet av ungdomsarbete och skriftskola.
 • har förmåga och intresse att utveckla skriftskolans teologiska, pedagogiska och praktiska grunder enligt kyrkans plan för konfirmandundervisningen och församlingens egna behov.
 • är svenskspråkig, men har också goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och kan jobba på båda språken.
 • är nyfiken, aktiv och jobbar bra både självständigt och som en i arbetsteamet.
 • Som fördel räknas förmåga att hantera ett musikinstrument.

VI erbjuder en tjänst där:

 • du ansvarar och utformar, planerar och verkställer ungdomsarbetet i församlingen.
 • du sköter om församlingens ungdomsarbete både på svenska och på finska.
 • du ansvarar för ungdomsgudstjänsterna i församlingen (tillsammans med prästerna).
 • du är med och rekryterar och leder frivilligarbetare på ditt verksamhetsområde.
 • du deltar i samarbetet med lågstadieskolorna på vårt område.
 • du ansvarar för församlingens juniorarbete tillsammans med barnledarna.
ungdomar på Rövass_S.jpg

Formella krav för ungdomsarbetsledaren är en avlagd examen i kyrkans ungdomsarbetsledarutbildning samt utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska. Tjänsten är en heltidstjänst och i kraft tillsvidare.

Formella krav för ungdomsteologen är att personen studerar eller har studerat teologi vid ett universitet som biskopsmötet godkänt som behörighetsvillkor för prästämbetet, samt är förtrogen med kyrkans barn- och ungdomsarbete och har utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska.  Tjänsten är tidsbunden för tiden 1.3.2023 – 31.8.2026.

Grundlön för båda tjänsterna för behörig är enligt kravgrupp 503.  Församlingen letar efter endast en anställd och fyller bara en av tjänsterna. Den som blir vald ska enligt lag inlämna ett straffregisterutdrag. Tjänsten har fyra månaders prövotid. Ingå församling är en rökfri arbetsplats.

Ansökan med CV och personporträtt skickas till kyrkoherde Tom Sjöblom (e-post: tom.sjoblom@evl.fi, tel: 040 485 1045, postadress: Ingå församling, PB 5, 10211 Ingå) senast 1.1.2023. Intervjuer hålls i januari 2023 (veckorna 3 – 5). Närmare uppgifter fås av kyrkoherde Tom Sjöblom.

16.12.2022 12.14