YouTube-video

Till nyhetslistan

Tuire Nyberg vald till kyrkofullmäktiges ordförande 2019-2020

14.1.2019 11.44

Till ordförande för Ingå församlings kyrkofullmäktige för åren 2019-2020 ha enhälligt valts Tuire Nyberg och till viceordförande likaså enhälligt Jonna Karlsson-Bergman.

Ingå församlings kyrkofullmäktige beslöt vid sitt sammanträde 10.1. även enhälligt välja Erkki Päivärinta till kyrkorådets viceordförande för åren 2019-2020.

 

Kyrkofullmäktige valde följande personer till medlemmar och suppleanter i kyrkorådet för 2019-2020: Erkki Päivärinta (suppleant Juha Heikkinen), Peter Arnkil (Hannu Pesonen), Krister Wasström (Carola Dahlqvist), Roger Biström (Ulla Päivärinta), Lars Lindholm (Hans-Anders Unnérus), Soile Gustafsson (Katja Posio), Eivor Österholm (Barbro Viljanen), Viviann Westermark (Lena Selén) och Katarina Nyholm (Margita Björklöf).