Församlingens barnarbete riktar sig till 0 – 12 -åriga barn och deras familjer. Verksamheten strävar till att stöda föräldrarna i den kristliga uppfostran.

Tvåspråkiga dagklubben i församlingshemmets bottenvåning startar 15 augusti och slutar i maj, klubbdagarna är måndag, tisdag och onsdag kl 9-12.  Följ församlingens annonsering.

Familjecafé torsdagar i församlingshemmets källarvåning kl 9.30-11.30.

Verksamheten är tvåspråkig.  I Degerby ordnas pysselklubbar på lördagar.

Jesus och barn